Parada Militară organizată de Ziua Națională a României

Ceremonia de decorare a Drapelului de Luptã al Batalionului 2 Infanterie „Cãlugãreni” - foto Valentin Ciobârcã

Ceremonia de decorare a Drapelului de Luptă al Batalionului 2 Infanterie „Călugăreni” - foto Valentin Ciobârcă