Parada Militară organizată de Ziua Națională a României

Formaþie de trei elicoptere IAR-330 Puma, condusã de comandantul Flotilei 90 Transport Aerian, generalul de flotilã aerianã Ion Cristinel - foto Valentin Ciobârcã

Formație de trei elicoptere IAR-330 Puma, condusă de comandantul Flotilei 90 Transport Aerian, generalul de flotilă aeriană Ion Cristinel - foto Valentin Ciobârcă