ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la serbarea Pomului de Crãciun organizatã pentru copiii eroilor cãzuþi la datorie sau rãniþi - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã Mihalache
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la serbarea Pomului de Crăciun organizată pentru copiii eroilor căzuți la datorie sau răniți - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 570 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 499 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 471 ori.
Aspect din timpul spectacolului de la Cercul Militar Naþional - foto Petricã MihalacheCopii aºteptând daruri de la Moº Crãciun - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul spectacolului de la Cercul Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 486 ori.
Copii așteptând daruri de la Moș Crăciun - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 520 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 521 ori.
Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 489 ori.
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 498 ori.
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 500 ori.