ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, la serbarea Pomului de Crãciun organizatã pentru copiii eroilor cãzuþi la datorie sau rãniþi - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã Mihalache
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, la serbarea Pomului de Crăciun organizată pentru copiii eroilor căzuți la datorie sau răniți - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 543 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 467 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 440 ori.
Aspect din timpul spectacolului de la Cercul Militar Naþional - foto Petricã MihalacheCopii aºteptând daruri de la Moº Crãciun - foto Petricã MihalacheAspect din timpul spectacolului - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul spectacolului de la Cercul Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 454 ori.
Copii așteptând daruri de la Moș Crăciun - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 483 ori.
Aspect din timpul spectacolului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 489 ori.
Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Petricã Mihalache
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 461 ori.
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 464 ori.
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 467 ori.