Ceremonia de învestire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa (Ceremony for the Investiture of Mr. Mircea Dușa as Minister of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of National Defence Mircea Duºa addressing the audience)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, se adresează audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence Mircea Dușa addressing the audience)