Ceremonia de învestire a ministrului apărării naționale, Mircea Dușa (Ceremony for the Investiture of Mr. Mircea Dușa as Minister of National Defence)

Aspect de la videoconferinþa cu militarii din teatrele de operaþii - foto Valentin Ciobîrcã 
(Photo from the video-conference with the troops in theaters of operations)

Aspect de la videoconferința cu militarii din teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă
(Photo from the video-conference with the troops in theaters of operations)