Aspect de la ceremonia de repatriere din misiune a Grupului românesc întrunit de forþe pentru operaþii speciale (ROUSOTG1) din Afganistan - foto Petricã Mihalache
(Ceremony for the return of the Romanian   Special Operations Forces Task Group -ROUSOTG1- from Afghanistan)Ministrul Mircea Duºa îi felicitã ºi oferã distincþii militarilor care s-au remarcat în misiuni - foto Petricã Mihalache
(Minister Mircea Duºa congratulates and awards distinctions to troops with outstanding merits)ªeful Statului Major General , general-locotenent ªtefan Dãnilã, oferã distincþii militarilor care s-au remarcat în misiuni - foto Petricã Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant-General ªtefan Dãnilã, awards distinctions to troops with outstanding merits)
Aspect de la ceremonia de repatriere din misiune a Grupului românesc întrunit de forțe pentru operații speciale (ROUSOTG1) din Afganistan - foto Petrică Mihalache
(Ceremony for the return of the Romanian Special Operations Forces Task Group -ROUSOTG1- from Afghanistan)
Vizualizat: 1426 ori.
Ministrul Mircea Dușa îi felicită și oferă distincții militarilor care s-au remarcat în misiuni - foto Petrică Mihalache
(Minister Mircea Dușa congratulates and awards distinctions to troops with outstanding merits)
Vizualizat: 1400 ori.
Șeful Statului Major General , general-locotenent Ștefan Dănilă, oferă distincții militarilor care s-au remarcat în misiuni - foto Petrică Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant-General Ștefan Dănilă, awards distinctions to troops with outstanding merits)
Vizualizat: 1367 ori.
Aspect de la ceremonia de repatriere din misiune a Grupului românesc întrunit de forþe pentru operaþii speciale (ROUSOTG1) din Afganistan - foto Petricã Mihalache
(Ceremony for the return of the Romanian   Special Operations Forces Task Group -ROUSOTG1- from Afghanistan)Exerciþiu demonstrativ al militarilor din forþele speciale - foto Petricã Mihalache
(Drill presented by the special operations forces)
Aspect de la ceremonia de repatriere din misiune a Grupului românesc întrunit de forțe pentru operații speciale (ROUSOTG1) din Afganistan - foto Petrică Mihalache
(Ceremony for the return of the Romanian Special Operations Forces Task Group -ROUSOTG1- from Afghanistan)
Vizualizat: 1520 ori.
Exercițiu demonstrativ al militarilor din forțele speciale - foto Petrică Mihalache
(Drill presented by the special operations forces)
Vizualizat: 1529 ori.