Întrevederea ministrului apărării naționale cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la București (Defence Minister’s Meeting with Representatives of the US Embassy to Bucharest)

Delegaþia Ambasadei SUA la întrevederea cu ministrul apãrãrii naþionale - foto Cãtãlin Ovreiu
(The U.S. delegation at the meeting with National Defence Minister Mircea Duºa)

Delegația Ambasadei SUA la întrevederea cu ministrul apărării naționale - foto Cătălin Ovreiu
(The U.S. delegation at the meeting with National Defence Minister Mircea Dușa)