Întrevederea ministrului apărării naționale cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la București (Defence Minister’s Meeting with Representatives of the US Embassy to Bucharest)

Reprezentanþii Ambasadei SUA la Bucureºti la sediul MApN - foto Cãtãlin Ovreiu
(Representatives of the U.S. Embassy to Bucharest during the meeting at the defence ministry headquarters)

Reprezentanții Ambasadei SUA la București la sediul MApN - foto Cătălin Ovreiu
(Representatives of the U.S. Embassy to Bucharest during the meeting at the defence ministry headquarters)