Ceremonia de predare-primire a Președinției Grupului Director al Batalionului multinațional de geniu „TISA” (Transfer of Lead Nation Role of "TISA" Multinational Engineer Battalion)

Generalul -locotenent Ghica-Radu, generalul-maior Miroslav Kocian ºi colonelul Nicolae Ioan, comandantul Centrului de Instruire pentru Luptã al Forþelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Colonel Nicolae Ioan, commander of the Land Forces Training and Combat Center.  ) - foto Vali Ciobârcã

Generalul -locotenent Ghica-Radu, generalul-maior Miroslav Kocian și colonelul Nicolae Ioan, comandantul Centrului de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre (Romanian deputy chief of General Staff, Lieutenant General Dan Ghica-Radu, the Slovak deputy chief of General Staff, Major General Miroslav Kocian and Colonel Nicolae Ioan, commander of the Land Forces Training and Combat Center. ) - foto Vali Ciobârcă