Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Brigãzii 2 Infanterie "Rovine", de la Craiova (Meeting for the annual report of the 2nd "Rovine" Infantry Brigade.) - foto Dacian VoiculescuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu rãniþii ºi vãduvele militarilor eroi din unitãþile din garnizoanã (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, with injured soldiers and widows of the military heroes from different units in the garrison.) - foto Dacian VoiculescuMinistrul Duºa ºi ºeful Statului Major General împreunã cu rãniþii ºi vãduvele militarilor eroi (Minister Duºa and the chief of General Staff with injured soldiers and widows of the military heroes ) - foto Dacian Voiculescu
Aspect de la ședința de autoevaluare a Brigăzii 2 Infanterie "Rovine", de la Craiova (Meeting for the annual report of the 2nd "Rovine" Infantry Brigade.) - foto Dacian Voiculescu
Vizualizat: 1134 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu răniții și văduvele militarilor eroi din unitățile din garnizoană (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, with injured soldiers and widows of the military heroes from different units in the garrison.) - foto Dacian Voiculescu
Vizualizat: 1263 ori.
Ministrul Dușa și șeful Statului Major General împreună cu răniții și văduvele militarilor eroi (Minister Dușa and the chief of General Staff with injured soldiers and widows of the military heroes ) - foto Dacian Voiculescu
Vizualizat: 1213 ori.
Aspect din timpul întâlnirii ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, cu reprezentanþi ai cadrelor militare în rezervã ºi retragere din garnizoana Craiova (Meeting of defence minister, Mircea Duºa, with representatives of reserve and retired military personnel from Craiova garrison. ) - foto Petricã Mihalache  Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, discutând cu personalul Fabricii de Avioane Craiova (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, discussing with personnel of the Aircraft Factory of Craiova.) - foto Petricã MihalacheAspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Fabrica de Avioane Craiova (Defence minister Mircea Duºa visiting the Aircraft Factory of Craiova.) - foto Petricã Mihalache
Aspect din timpul întâlnirii ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, cu reprezentanți ai cadrelor militare în rezervă și retragere din garnizoana Craiova (Meeting of defence minister, Mircea Dușa, with representatives of reserve and retired military personnel from Craiova garrison. ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1029 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, discutând cu personalul Fabricii de Avioane Craiova (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, discussing with personnel of the Aircraft Factory of Craiova.) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 995 ori.
Aspect din timpul vizitei ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, la Fabrica de Avioane Craiova (Defence minister Mircea Dușa visiting the Aircraft Factory of Craiova.) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 963 ori.
Ministrul Duºa ºi ºeful Statului Major General împreunã cu reprezentanþii Fabricii de Avioane Craiova (Minister Duºa and the chief of General Staff with representatives of the Aircraft Factory of Craiova.) - foto Petricã Mihalache
Ministrul Dușa și șeful Statului Major General împreună cu reprezentanții Fabricii de Avioane Craiova (Minister Dușa and the chief of General Staff with representatives of the Aircraft Factory of Craiova.) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1027 ori.