Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General salutã conducerea Statului Major al Forþelor Aeriene - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Air Force Staff)

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General salută conducerea Statului Major al Forțelor Aeriene - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Air Force Staff)