Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

Aspect de la autoevaluarea SMFN - foto Petricã Mihalache
(Annual report of the Navy Staff)

Aspect de la autoevaluarea SMFN - foto Petrică Mihalache
(Annual report of the Navy Staff)