Ministrul Dușa la bilanțul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel (Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã participanþilor la ºedinþã - foto Cãtãlin Ovreiu
(The Minister of National Defence addressing the participants in the meeting)

Ministrul apărării naționale se adresează participanților la ședință - foto Cătălin Ovreiu
(The Minister of National Defence addressing the participants in the meeting)