Secretarul de stat Costea i-a vizitat pe militarii răniți în accidentul aviatic din județul Bacău (Secretary of State Costea visited the soldiers injured in the aviation incident of Bacău County)

Secretarul de stat Vasile Costea ºi medicul Ioana Cucereanu-Bãdiþa de la Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca - foto Cãtãlin Ovreiu
(Secretary of State Vasile Costea and doctor Ioana Cucereanu-Bãdiþa of Floreasca Emergency Hospital)

Secretarul de stat Vasile Costea și medicul Ioana Cucereanu-Bădița de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca - foto Cătălin Ovreiu
(Secretary of State Vasile Costea and doctor Ioana Cucereanu-Bădița of Floreasca Emergency Hospital)