Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Academia Forþelor Aeriene „Henri Coandã" din Braºov - foto Eugen MihaiAspect de la întâlnirea cu membrii Senatului instituþiei de învãþãmânt - foto Eugen MihaiAspect de la întâlnirea cu studenþii Academiei - foto Eugen Mihai
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă" din Brașov - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 821 ori.
Aspect de la întâlnirea cu membrii Senatului instituției de învățământ - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 935 ori.
Aspect de la întâlnirea cu studenții Academiei - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 847 ori.
Declaraþii de presã ale conducerii M.Ap.N. - foto Eugen MihaiAspect de la întâlnirea cu personalul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apãrare - foto Eugen Mihai
Declarații de presă ale conducerii M.Ap.N. - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 865 ori.
Aspect de la întâlnirea cu personalul Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 839 ori.