Aspect de la întâlnirea cu delegaþia militarã slovenã - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting with the Slovene delegation)Locþiitorul pentru operaþii ºi instrucþie al Statului Major General, generalul-locotenent Valeriu Nicuþ, împreunã cu ºeful structurii de cooperare militarã internaþionalã din armata slovenã, colonelul Samo Zano¹kar - foto Valentin Ciobîrcã
(The Deputy Chief of General Staff for Operations and Training, Lieutenant General Valeriu Nicut, Ph.D., with the chief of the Slovene international defence cooperation, Colonel Samo Zano¹kar)Aspect de la întâlnirea desfãºuratã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting at the headquarters of the Ministry of National Defence)
Aspect de la întâlnirea cu delegația militară slovenă - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting with the Slovene delegation)
Vizualizat: 677 ori.
Locțiitorul pentru operații și instrucție al Statului Major General, generalul-locotenent Valeriu Nicuț, împreună cu șeful structurii de cooperare militară internațională din armata slovenă, colonelul Samo Zanočkar - foto Valentin Ciobîrcă
(The Deputy Chief of General Staff for Operations and Training, Lieutenant General Valeriu Nicut, Ph.D., with the chief of the Slovene international defence cooperation, Colonel Samo Zanočkar)
Vizualizat: 864 ori.
Aspect de la întâlnirea desfășurată la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting at the headquarters of the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 573 ori.