Vizita oficială în România a comandantului Grupului de sisteme NATO de comunicații și informatică

Aspect de la întâlnire - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la întâlnire - foto Valentin Ciobîrcă