Externarea din spital, primul pas spre întoarcerea la manșă (Out of Hospital, Back to Flying the Airplane)

Secretarul de stat Vasile Costea ºi locotenent - comandorul Petru Pricop (State Secretary Vasile Costea and Lieutenant-Commander Petru Pricop) - foto Petricã Mihalache

Secretarul de stat Vasile Costea și locotenent - comandorul Petru Pricop (State Secretary Vasile Costea and Lieutenant-Commander Petru Pricop) - foto Petrică Mihalache