Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în vizitã în Afganistan - foto Valentin Ciobârcã 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, during his visit in Afghanistan)Delegaþia M.Ap.N. în vizitã la comandamentul ISAF - foto Valentin Ciobârcã 
(The defence ministry delegation visiting the ISAF Command)Ministrul Duºa împreunã cu generalul-locotenent Nick Patrick Carter, locþiitor al comandantului ISAF - foto Valentin Ciobârcã 
(Minister Duºa with Lieutenant General Nick Patrick Carter, chief of ISAF Commander)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, în vizită în Afganistan - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, during his visit in Afghanistan)
Vizualizat: 983 ori.
Delegația M.Ap.N. în vizită la comandamentul ISAF - foto Valentin Ciobârcă
(The defence ministry delegation visiting the ISAF Command)
Vizualizat: 1026 ori.
Ministrul Dușa împreună cu generalul-locotenent Nick Patrick Carter, locțiitor al comandantului ISAF - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa with Lieutenant General Nick Patrick Carter, chief of ISAF Commander)
Vizualizat: 934 ori.
Ministrul Duºa împreunã cu Andrew W. Steinfeld, adjunctul reprezentantului special civil al NATO - foto Valentin Ciobârcã 
(Minister Duºa and Andrew W. Steinfeld, the North Atlantic Treaty Organization deputy senior civilian representative in Kabul)Delegaþia M.Ap.N. în vizitã la Ministerul Afgan al Apãrãrii  - foto Valentin Ciobârcã 
(The defence ministry delegation visiting the Afghan Ministry of Defence)Ministrul Mircea Duºa împreunã cu ministrul afgan al apãrãrii, Bismillah Khan Mohammadi - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Mircea Duºa and the Afghan defence minister, Bismillah Khan Mohammadi.
Meeting with troops in Kabul)
Ministrul Dușa împreună cu Andrew W. Steinfeld, adjunctul reprezentantului special civil al NATO - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa and Andrew W. Steinfeld, the North Atlantic Treaty Organization deputy senior civilian representative in Kabul)
Vizualizat: 954 ori.
Delegația M.Ap.N. în vizită la Ministerul Afgan al Apărării - foto Valentin Ciobârcă
(The defence ministry delegation visiting the Afghan Ministry of Defence)
Vizualizat: 649 ori.
Ministrul Mircea Dușa împreună cu ministrul afgan al apărării, Bismillah Khan Mohammadi - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Mircea Dușa and the Afghan defence minister, Bismillah Khan Mohammadi.
Meeting with troops in Kabul)
Vizualizat: 988 ori.
Întâlnire cu militari din Kabul - foto Valentin Ciobârcã
(Meeting with troops in Kabul)Ministrul Duºa ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu militarii - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Duºa and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã in the middle of the troops)Conducerea M.Ap.N. împreunã cu militari din Kandahar - foto Valentin Ciobârcã
(The leadership of the defence ministry with the troops in Kandahar)
Întâlnire cu militari din Kabul - foto Valentin Ciobârcă
(Meeting with troops in Kabul)
Vizualizat: 1028 ori.
Ministrul Dușa și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu militarii - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă in the middle of the troops)
Vizualizat: 976 ori.
Conducerea M.Ap.N. împreună cu militari din Kandahar - foto Valentin Ciobârcă
(The leadership of the defence ministry with the troops in Kandahar)
Vizualizat: 920 ori.
Aspect din timpul vizitei în Afganistan
Ministrul Duºa la Monumentul ridicat în memoria militarilor cãzuþi în teatrul de operaþii - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Duºa at the monument erased in memory of the soldiers fallen in theaters of operations) Ministrul român al apãrãrii, Mircea Duºa, împreunã cu generalul maior Robert Abrams, comandantul Comandamentului Regional de Sud - foto Valentin Ciobârcã
(Romanian minister of defence, Mircea Duºa, with Major General Robert Abrams, commander of Regional Command-South)
Aspect din timpul vizitei în Afganistan
Vizualizat: 988 ori.
Ministrul Dușa la Monumentul ridicat în memoria militarilor căzuți în teatrul de operații - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa at the monument erased in memory of the soldiers fallen in theaters of operations)
Vizualizat: 987 ori.
Ministrul român al apărării, Mircea Dușa, împreună cu generalul maior Robert Abrams, comandantul Comandamentului Regional de Sud - foto Valentin Ciobârcă
(Romanian minister of defence, Mircea Dușa, with Major General Robert Abrams, commander of Regional Command-South)
Vizualizat: 962 ori.
Ministrul Apãrãrii Naþionale împreunã cu generalul de brigadã John Dolan, comandantul bazei din Kandahar - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence with Brigadier General John Dolan, commander of Kandahar Base)
Ministrul Apărării Naționale împreună cu generalul de brigadă John Dolan, comandantul bazei din Kandahar - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence with Brigadier General John Dolan, commander of Kandahar Base)
Vizualizat: 896 ori.