Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu ministrul afgan al apãrãrii, Bismillah Khan Mohammadi - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Mircea Duºa and the Afghan defence minister, Bismillah Khan Mohammadi.
Meeting with troops in Kabul)

Ministrul Mircea Dușa împreună cu ministrul afgan al apărării, Bismillah Khan Mohammadi - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Mircea Dușa and the Afghan defence minister, Bismillah Khan Mohammadi.
Meeting with troops in Kabul)