Ceremonia de medaliere a unor militari din Forțele Terestre

Generalul-locotenent Ioan Sorin, ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, ºi generalul-locotenent Donald Campbell împreunã cu militarii medaliaþi  - foto Cristian Surugiu

Generalul-locotenent Ioan Sorin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, și generalul-locotenent Donald Campbell împreună cu militarii medaliați - foto Cristian Surugiu