Șeful Statului Major General la Reuniunea Comitetului Militar al NATO și la cea a Comitetului Militar al UE (Chief of General Staff Participates in NATO Military Committee Meeting and EU Military Committee)

ªeful Statului Major General, gl. lt. ªtefan Dãnilã, în timpul lucrãrilor reuniunii din 15 mai 
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, during the reunion of 15 May)

Șeful Statului Major General, gl. lt. Ștefan Dănilă, în timpul lucrărilor reuniunii din 15 mai
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, during the reunion of 15 May)