Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în vizită la M.Ap.N. (NATO Secretary General visited the Ministry of National Defence)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu secretarul general al Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord, Anders Fogh Rasmussen, la sediul MApN - foto Valentin Ciobîrcã
(Defence Minister, Mircea Duºa, together with NATO’s Secretary General, Anders Fogh Rasmussen, at teh MoND Headquarters )

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Anders Fogh Rasmussen, la sediul MApN - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence Minister, Mircea Dușa, together with NATO’s Secretary General, Anders Fogh Rasmussen, at teh MoND Headquarters )