Sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu copiii - foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu copiii - foto Cătălin Ovreiu