Sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

Militari ºi copii la Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice  - foto Cãtãlin Ovreiu

Militari și copii la Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice - foto Cătălin Ovreiu