Sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Vasile Costea, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaþionale a Copilului în parcul Carol I - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Vasile Costea, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în parcul Carol I - foto Valentin Ciobîrcă