Semnarea Acordului privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării între Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa ºi omologul sãu polonez, Tomasz Siemoniak semneazã Acordul privind cooperarea bilateralã în domeniul apãrãrii între cele douã guverne

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa și omologul său polonez, Tomasz Siemoniak semnează Acordul privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării între cele două guverne