Ministrul Mircea Dușa, la ceremonia de încheiere a cursului "Securitate și bună guvernare" (Minister Mircea Dușa Participated in the Closing Ceremony of “Security and Good Governance" Course)

Ministrul Duºa împreunã cu absolvenþii cursului - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa together with the course graduates)

Ministrul Dușa împreună cu absolvenții cursului - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa together with the course graduates)