Întâlnirea ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, cu delegația Ministerului Apărării din Republica Africa de Sud

Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu Sam Makhudu Gulube, secretar al apãrãrii ºi veteranilor militari din Africa de Sud - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale împreună cu Sam Makhudu Gulube, secretar al apărării și veteranilor militari din Africa de Sud - foto Cătălin Ovreiu