Întâlnirea ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, cu delegația Ministerului Apărării din Republica Africa de Sud

Aspect din timpul discuþiilor - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul discuțiilor - foto Cătălin Ovreiu