Introducerea în formaþie a drapelului de luptã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Combat flag enters formation )Comandantul Grupului Românesc de Comandã Zabul, col. Grigore Pãºcuþã îi prezintã ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa detaºamentul la întoarcerea din misiune - foto Cãtãlin Ovreiu
(Command Team Zabul commander, Col. Grigore Pãºcuþã, presents the detachment to the defence minister)Comandanþii de plutoane dau raportul dupã executarea apelului solemn - foto Cãtãlin Ovreiu
(Platoon commanders reporting at the end of the solemn appeal.)
Introducerea în formație a drapelului de luptă - foto Cătălin Ovreiu
(Combat flag enters formation )
Vizualizat: 578 ori.
Comandantul Grupului Românesc de Comandă Zabul, col. Grigore Pășcuță îi prezintă ministrului apărării naționale, Mircea Dușa detașamentul la întoarcerea din misiune - foto Cătălin Ovreiu
(Command Team Zabul commander, Col. Grigore Pășcuță, presents the detachment to the defence minister)
Vizualizat: 644 ori.
Comandanții de plutoane dau raportul după executarea apelului solemn - foto Cătălin Ovreiu
(Platoon commanders reporting at the end of the solemn appeal.)
Vizualizat: 645 ori.
Defilarea detaºamentului - foto MApN
(Detachment marching. )Conducerea MApN felicitã militarii la final de misiune - foto Cãtãlin Ovreiu
(Defence ministry leadership congratulates the troops at the end of mission.)
Defilarea detașamentului - foto MApN
(Detachment marching. )
Vizualizat: 666 ori.
Conducerea MApN felicită militarii la final de misiune - foto Cătălin Ovreiu
(Defence ministry leadership congratulates the troops at the end of mission.)
Vizualizat: 667 ori.