Ceremonia de plecare în Afganistan a detașamentului de forțe pentru operații speciale (Detachment of Special Operations Forces Deploys to Afghanistan)

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã audienþei - foto Dragoº Anghelache
(Minister Mircea Duºa addressing the audience.)

Ministrul Mircea Dușa se adresează audienței - foto Dragoș Anghelache
(Minister Mircea Dușa addressing the audience.)