Ministrul Mircea Duºa decoreazã drapelul de luptã - foto Vali Ciobircã Mircea Duºa depune o coroanã de flori în memoria eroilor transmisioniºti - foto Vali Ciobircã Generalul - locotenent ªtefan Dãnilã depune o coroanã de flori din partea Statului Major General - foto Vali Ciobircã
Ministrul Mircea Dușa decorează drapelul de luptă - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 924 ori.
Mircea Dușa depune o coroană de flori în memoria eroilor transmisioniști - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 823 ori.
Generalul - locotenent Ștefan Dănilă depune o coroană de flori din partea Statului Major General - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 813 ori.
Militarii transmisioniºti depun o coroanã de flori în memoria predecesorilor - foto Vali Ciobircã Defilarea unitãþilor din cadrul Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii - foto Vali CiobircãMinistrul Duºa discutã cu pensionari care ºi-au desfãºurat activitatea în domeniul comunicaþiilor - foto Vali Ciobircã
Militarii transmisioniști depun o coroană de flori în memoria predecesorilor - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 927 ori.
Defilarea unităților din cadrul Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 807 ori.
Ministrul Dușa discută cu pensionari care și-au desfășurat activitatea în domeniul comunicațiilor - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 822 ori.
Inaugurarea Muzeului Comunicaþiilor ºi Informaticii - foto Vali Ciobircã General de brigadã 
Ion Cerãceanu prezintã asistenþei exponatele din muzeu - foto Vali Ciobircã 

Aspect de la videoconferinþa cu militarii din Afganistan- foto Vali Ciobircã
Inaugurarea Muzeului Comunicațiilor și Informaticii - foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 881 ori.
General de brigadă
Ion Cerăceanu prezintă asistenței exponatele din muzeu - foto Vali Ciobircă

Vizualizat: 908 ori.
Aspect de la videoconferința cu militarii din Afganistan- foto Vali Ciobircă
Vizualizat: 897 ori.