Ziua transmisioniștilor militari

General de brigadã 
Ion Cerãceanu prezintã asistenþei exponatele din muzeu - foto Vali Ciobircã

General de brigadă
Ion Cerăceanu prezintă asistenței exponatele din muzeu - foto Vali Ciobircă