Vizita oficială a șefului Statului Major General în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (The chief of General Staff’s official visit to The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

ªeful Statului Major General împreunã cu noul ºef al Apãrãrii din Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, general Sir Nicholas Houghton - foto MApN
(The chief of General Staff together with the new Chief of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, General Sir Nicholas Houghton)

Șeful Statului Major General împreună cu noul șef al Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, general Sir Nicholas Houghton - foto MApN
(The chief of General Staff together with the new Chief of Defence of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, General Sir Nicholas Houghton)