Ceremonialul de primire  a ministrului apãrãrii naþionale - foto SMFTAspect din timpul ceremoniei - foto SMFTOficialitãþile prezente în Piaþa Vasile Milea din Piteºti - foto SMFT
Ceremonialul de primire a ministrului apărării naționale - foto SMFT
Vizualizat: 859 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto SMFT
Vizualizat: 973 ori.
Oficialitățile prezente în Piața Vasile Milea din Pitești - foto SMFT
Vizualizat: 793 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, îi felicitã pe ºefii de promoþie ai ªcolii Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre "Basarab I" - foto SMFTªeful Statului Major General, general locotenent ªtefan Dãnilã, îi felicitã pe ºefii de promoþie ai ªcolii Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre "Basarab I" - foto SMFTMinistrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei  - foto SMFT
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, îi felicită pe șefii de promoție ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I" - foto SMFT
Vizualizat: 886 ori.
Șeful Statului Major General, general locotenent Ștefan Dănilă, îi felicită pe șefii de promoție ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I" - foto SMFT
Vizualizat: 894 ori.
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto SMFT
Vizualizat: 833 ori.
Defilarea absolvenþilor în finalul ceremoniei - foto SMFTDefilarea absolvenþilor în finalul ceremoniei  - foto Petricã Mihalache
Defilarea absolvenților în finalul ceremoniei - foto SMFT
Vizualizat: 854 ori.
Defilarea absolvenților în finalul ceremoniei - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 838 ori.