Aniversarea Detașamentului special de protecție și intervenție (Anniversary of the Special Detachment of Protection and Intervention)

Aspecte de la exerciþiul demonstrativ (Photos of the drill) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspecte de la exercițiul demonstrativ (Photos of the drill) - foto Cătălin Ovreiu