Reuniunea informală a miniștrilor apărării din statele membre ale UE

Întâlnirea miniºtrilor apãrãrii - fotografie de grup (eu2013.lt)

Întâlnirea miniștrilor apărării - fotografie de grup (eu2013.lt)