Ministrul apărării naționale în zonele afectate de inundații

Aspect din zona calamitatã - foto M.Ap.N.

Aspect din zona calamitată - foto M.Ap.N.