O nouă aeronavă C-27J SPARTAN pentru Forțele Aeriene Române (A New C-27J SPARTAN Cargo Plane for the Romanian Air Force)

Ministrul Mircea Duºa adresându-se audienþei - foto Vali Ciobârcã
(Minister Mircea Duºa addressing the audience)

Ministrul Mircea Dușa adresându-se audienței - foto Vali Ciobârcă
(Minister Mircea Dușa addressing the audience)