Vizita oficială a șefului Statului Major General în Republica Slovenă (Official Visit of the Chief of General Staff in Slovenia)

Aspect din timpul exerciþiului demonstrativ al militarilor sloveni - foto Ziga Pretnar
(Drill presented by troops of the Slovenian military)

Aspect din timpul exercițiului demonstrativ al militarilor sloveni - foto Ziga Pretnar
(Drill presented by troops of the Slovenian military)