Întrevedere a ministrului apărării naționale cu oficiali americani și ai NATO, la M.Ap.N. (Meeting of Defence Minister with American and NATO Officials at the Defence Ministry HQ)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei (Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței (Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience) - foto Cătălin Ovreiu