Întrevedere a ministrului apărării naționale cu oficiali americani și ai NATO, la M.Ap.N. (Meeting of Defence Minister with American and NATO Officials at the Defence Ministry HQ)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, conferã Emblema de Onoare a Armatei României adjunctului secretarului apãrãrii pentru politica de apãrare, dr.James Miller (The defence minister awarded Dr. James Miller, US Principal Deputy Undersecretary for Defense Policy, the highest distinction of the Ministry of National Defence, the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces, with peace insignia) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, conferă Emblema de Onoare a Armatei României adjunctului secretarului apărării pentru politica de apărare, dr.James Miller (The defence minister awarded Dr. James Miller, US Principal Deputy Undersecretary for Defense Policy, the highest distinction of the Ministry of National Defence, the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces, with peace insignia) - foto Cătălin Ovreiu