Oficialitãþi prezente la ceremonie (Officials present at the ceremony) - foto Cãtãlin OvreiuManevra de acostare a fregatei (Mooring maneuvers) - foto Cristi VlãsceanuMinistrul apãrãrii îl felicitã pe comandantul fregatei la întoarcerea din misiune (Defence minister congratulates the frigate commander upon return from mission) - foto Cãtãlin Ovreiu
Oficialități prezente la ceremonie (Officials present at the ceremony) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 615 ori.
Manevra de acostare a fregatei (Mooring maneuvers) - foto Cristi Vlăsceanu
Vizualizat: 585 ori.
Ministrul apărării îl felicită pe comandantul fregatei la întoarcerea din misiune (Defence minister congratulates the frigate commander upon return from mission) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 594 ori.
Bucuria revederii (The joy of reunion) - foto Cãtãlin OvreiuA sosit tati din misiune (Daddy is back) - foto Cãtãlin OvreiuFamilia reunitã (Reunited family) - foto Cãtãlin Ovreiu
Bucuria revederii (The joy of reunion) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 593 ori.
A sosit tati din misiune (Daddy is back) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 562 ori.
Familia reunită (Reunited family) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 517 ori.