Oficialitãþi prezente la ceremonie (Officials present at the ceremony) - foto Cãtãlin OvreiuManevra de acostare a fregatei (Mooring maneuvers) - foto Cristi VlãsceanuMinistrul apãrãrii îl felicitã pe comandantul fregatei la întoarcerea din misiune (Defence minister congratulates the frigate commander upon return from mission) - foto Cãtãlin Ovreiu
Oficialități prezente la ceremonie (Officials present at the ceremony) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 636 ori.
Manevra de acostare a fregatei (Mooring maneuvers) - foto Cristi Vlăsceanu
Vizualizat: 606 ori.
Ministrul apărării îl felicită pe comandantul fregatei la întoarcerea din misiune (Defence minister congratulates the frigate commander upon return from mission) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 620 ori.
Bucuria revederii (The joy of reunion) - foto Cãtãlin OvreiuA sosit tati din misiune (Daddy is back) - foto Cãtãlin OvreiuFamilia reunitã (Reunited family) - foto Cãtãlin Ovreiu
Bucuria revederii (The joy of reunion) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 625 ori.
A sosit tati din misiune (Daddy is back) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 587 ori.
Familia reunită (Reunited family) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 544 ori.