Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare a primit Drapelul de luptă (The Military Equipment and Technologies Research Agency (METRA) Received the Combat Colors)

Comandantul Agenþiei, colonelul Liviu Coºereanu, adresându-se audienþei (Colonel Liviu Coºereanu, Commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency, addressing the audience) - foto Cãtãlin Ovreiu

Comandantul Agenției, colonelul Liviu Coșereanu, adresându-se audienței (Colonel Liviu Coșereanu, Commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency, addressing the audience) - foto Cătălin Ovreiu