Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare a primit Drapelul de luptă (The Military Equipment and Technologies Research Agency (METRA) Received the Combat Colors)

Ministrul Mircea Duºa adresându-se audienþei (Minister Mircea Duºa addressing the audience) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Mircea Dușa adresându-se audienței (Minister Mircea Dușa addressing the audience) - foto Cătălin Ovreiu