Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare a primit Drapelul de luptă (The Military Equipment and Technologies Research Agency (METRA) Received the Combat Colors)

Aspect de la ceremonia organizatã la Cercul Militar Naþional (Ceremony at the Palace of the National Military Club) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la ceremonia organizată la Cercul Militar Național (Ceremony at the Palace of the National Military Club) - foto Cătălin Ovreiu