Reuniunea Consiliului de Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării (Meeting of the Foreign Affairs Council in Defence Ministers Format)

Mircea Duºa ºi Titus Corlãþean, în deschiderea lucrãrilor Consiliului de Afaceri Externe al UE (Mircea Duºa and Titus Corlãþean at the meeting of the EU Meeting of the Foreign Affairs Council)

Mircea Dușa și Titus Corlățean, în deschiderea lucrărilor Consiliului de Afaceri Externe al UE (Mircea Dușa and Titus Corlățean at the meeting of the EU Meeting of the Foreign Affairs Council)