Acorduri semnate la M.Ap.N între miniștrii român și moldovean ai apărării (Agreements Signed by the Romanian and Moldovan Defence Ministers)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu ministrul apãrãrii din Republica Moldova, Vitalie Marinuþã - foto Eugen Mihai
(Ministers Mircea Duºa and Vitalie Marinuþã.)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu ministrul apărării din Republica Moldova, Vitalie Marinuță - foto Eugen Mihai
(Ministers Mircea Dușa and Vitalie Marinuță.)