Aspect de la primirea cu ceremonial la sediul M.Ap.N. (Welcome ceremony at the Ministry of National Defence) - foto Eugen MihaiDiscuþiile oficiale între cele douã delegaþii (The two delegations during the official talks) - foto Eugen MihaiMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu ministrul apãrãrii din Portugalia, José Pedro Aguiar-Branco (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the Portuguese Minister of Defence, José Pedro Aguiar-Branco) - foto Eugen Mihai
Aspect de la primirea cu ceremonial la sediul M.Ap.N. (Welcome ceremony at the Ministry of National Defence) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 787 ori.
Discuțiile oficiale între cele două delegații (The two delegations during the official talks) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 820 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu ministrul apărării din Portugalia, José Pedro Aguiar-Branco (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the Portuguese Minister of Defence, José Pedro Aguiar-Branco) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 666 ori.
Aspect din timpul declaraþiilor de presã (Press statements made by the two defence ministers) - foto Eugen Mihai
Aspect din timpul declarațiilor de presă (Press statements made by the two defence ministers) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 725 ori.